ADD Problemy z koncetracją - terapia Kraków

ADD charakteryzuje się problemami z koncentracją, organizacją czasu, zapamiętywaniem czy przyswajaniem wiadomości. Dzieci z ADD często popełniają błędy, są niecierpliwe, gubią przedmioty, mają wyraźne problemy z koncentracją zarówno podczas zabawy, jak i nauki. Skuteczne leczenie ADD w Krakowie zależy głównie od wyboru odpowiedniego rodzaju terapii. Po dokładnej diagnozie według metody dr Roberta Melillo, rozpoczynamy skuteczną terapię, dobierając indywidualne ćwiczenia.

Terapia dzieci z add w Krakowie

Nasze działania oparte są na założeniu, że aby eliminować problemy z koncentracją, należy doprowadzić do synchronizacji funkcjonowania obszarów aktywnych podczas wykonywania określonej czynności w obu półkulach mózgowych. Jeśli uaktywniają się one nierównomiernie, ich działanie nie jest zintegrowane i dziecko nie potrafi skupić się na wykonywanej czynności. W ramach terapii ADD w Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi w Krakowie stosujemy terapię, dzięki, której dzieci są w stanie w większym skupieniu wykonywać określone zadania i dzięki temu poprawić swoje wyniki w nauce. Naszym celem jest aby u dziecka zniknęły problemy z koncentracją.

problemy z koncentracją ADD