CENTRUM TERAPII DZIECI Z PROBLEMAMI SZKOLNYMI

Centrum powstało z myślą o wszystkich dzieciach mających problemy w szkole. Oferujemy terapie pomagające przezwyciężyć trudności w uczeniu się. Zapraszamy do nas dzieci mające problemy zarówno z czytaniem, pisaniem, matematyką jak też ze skupieniem uwagi na lekcji lub wolnym tempem odrabiania zadań domowych. Przyjmujemy dzieci ze wszystkimi diagnozami (od dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii po ADD czy ADHD) oraz takie, które takich nie posiadają, ale rodzice widzą, że dziecko nie radzi sobie na zajęciach w szkole.
Wszystkim dzieciom potrafimy pomóc!

DYSLEKSJA

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce pisania i czytania. Mimo iż termin dysleksja jest dziś powszechnie znany, wiele osób myśli, że dotyczy ona dzieci, którym nie chce się uczyć, a diagnoza ma im pomóc w łatwiejszym zdaniu egzaminów. Nic bardziej błędnego.

ADHD

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W dużym uproszczeniu diagnozę tę otrzymują bardzo ruchliwe dzieci, które mają problemy z koncentracją.

ADD

ADD to zaburzenie objawiające się deficytem uwagi gdzie nadpobudliwość nie występuje. Są to zwykle dzieci spokojne, mające trudności by dokończyć rzeczy, które ich nie interesują. Oceny w szkole wahają się od bardzo dobrych do bardzo słabych. Rodzice często nie rozumieją dlaczego. Często o nich słyszymy: gdyby tylko bardziej mu się chciało...

ZESPÓŁ TOURETTE'A

To zespół tików głosowych i ruchowych. Może przybierać najróżniejszą postać od pochrząkiwania, mlaskania, ruszania ramionami i głową oraz grymasów. Zespołowi Tourette’a często towarzyszą zaburzenia koncentracji oraz nadpobudliwość. Uważa się, iż jeśli do 15-go roku życia tiki nie zanikną, zostaną one z pacjentem do końca życia. Dlatego warto wdrożyć terapię jak najwcześniej.

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nieprawidłowa integracja sensoryczna pojawia się gdy układ nerwowy nieprawidłowo przetwarza informacje płynące ze zmysłów. Nie jest to związane z uszkodzeniem narządów zmysłów np. niedosłuchem, ale ze sposobem w jaki mózg radzi sobie z odbieraniem informacji z otoczenia. Dzieci, które mają problem z integracją sensoryczną, są nadwrażliwe lub mają obniżoną wrażliwość na bodźce. Jedne potrafią się kręcić w nieskończoność na karuzeli, inne boją się na nią wejść. Niektóre są nadwrażliwe na dotyk, nie znoszą dopasowanych ubrań, drapią ich metki, inne znowu dotykają wszystkiego, co znajduje się w ich zasięgu. Bardzo często męczy ich hałas, nie lubią głośnych przerw oraz świetlicy.

DYSPRAKSJA

Dyspraksja inaczej syndrom niezdarnego dziecka, jest zaburzeniem koordynacji ruchowej. Dzieci te mają problem z ubieraniem, trudno im nauczyć się jeździć na rowerze, nie potrafią trafić do celu oraz złapać piłki. Takie dzieci często nie chcą uczestniczyć w zabawach ruchowych, izolują się, a tym samym przepaść między nimi a sprawnymi ruchowo rówieśnikami tylko się pogłębia. Rodzice wiedzą, że jest problem, ale nie wiedzą jak nakłonić swoje pociechy do większej aktywności fizycznej.

problemy z koncentracją terapia kraków

Zdjęcia na stronie pochodzą ze strony pixabay.com