Terapia dysleksji - Kraków

Nierozpoznana i nieleczona dysleksja sprawia, iż szkoła może stać się prawdziwym koszmarem dla młodego człowieka. Jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo, a mimo wszystko występują u niego trudności z pisaniem, czytaniem, zapamiętywaniem i uczeniem się, warto to sprawdzić. W naszym Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi diagnozę stawiamy na podstawie przeprowadzonych testów i obserwacji pacjenta.

Żeby leczenie przyniosło oczekiwane skutki, ważna jest szybko oraz prawidłowo dobrana i prowadzona terapia. Najnowsze metody terapii pozwalają na dobranie ćwiczeń i prowadzenie zajęć w sposób przyjemny, tak by były chętne wykonywane przez podopiecznych i uwzględniały potrzeby dzieci. Prowadzona przez nas terapia dysleksji w Krakowie pozwala dzieciom płynnie czytać, łatwo zapamiętywać informacje oraz sprawić, że odrabianie zadań domowych nie jest codziennym koszmarem.

Dysleksja na co dzień

W Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi rozumiemy, że z powodu trudności z rozpoznawaniem czytanych słów i zdań, uczeń nie potrafi zrozumieć tekstu ani wykonać zadań, których ukończenia wymaga nauczyciel. Taka sytuacja jest niezwykle stresująca dla dyslektyka i może trwale wpłynąć na jego podejście do nauki, więc staramy się podjąć wszelkie działania, aby pomóc mu w przezwyciężeniu tego problemu. W ramach terapii dysleksji nie ćwiczymy z dzieckiem czytania ani pisania, skupiamy się na tym, by usunąć deficyty, które blokują płynne czytanie oraz szybkie i bezbłędne pisanie. Dzięki temu czytanie przestaje być trudne i męczące. Zmieniamy zniechęcenie w motywację do działania, a strach przed nauką – w ciekawość młodego naukowca.

terapia dysleksji u dzieci