ADHD - diagnoza i terapia Kraków

Skrót ADHD pochodzi od angielskiego Attension Deficit and Hyperactivity Disorder, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Schorzenie to może bardzo utrudnić życie zarówno dziecku, jak i jego rodzinie oraz najbliższemu otoczeniu. Trudności w skupieniu uwagi na wykonywanej czynności, nadaktywność ruchowa, impulsywność, czy też wybuchy złości i agresji – to tylko niektóre z objawów, które można zaobserwować u osób cierpiących na tę przypadłość.

Warto wiedzieć, że choć nie istnieje lek na ADHD, to przy zastosowaniu odpowiednich środków, możliwe jest kontrolowanie go w takim stopniu, aby nie wpływało ono na prawidłowe funkcjonowanie młodego człowieka i bliskich mu osób. Aby tego jednak dokonać, należy jak najszybciej postawić prawidłową diagnozę i rozpocząć odpowiednią terapię. Nasze Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi w Krakowie zajmuje się zarówno diagnostyką zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jak i udzielaniem wsparcia dotkniętym nim nieletnim.

ADHD u dzieci

Specjaliści podają, że obecnie około 8% polskich dzieci i młodzieży cierpi na ADHD. Kiedyś osoby zmagające się z tym schorzeniem, były nazywane „niegrzecznymi”. Dziś wiadomo, że ich zachowanie nie wynika np. z nieprzystosowania do grupy rówieśniczej lub próby zwrócenia na siebie uwagi, ale nierównomiernego rozwoju niektórych struktur mózgu. Przyczyn występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego jest wiele. Przypadłość ta ma podłoże genetyczne, ale za jej rozwój mogą odpowiadać także inne czynniki. Są wśród nich m.in.:

 • urazy lub niedotlenienie w czasie ciąży i przy porodzie, 
 • niewielka waga urodzeniowa niemowlaka,
 • spożywanie alkoholu i palenie papierosów przez ciężarną.

Najczęściej pierwsze objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dostrzegane są u kilkulatków, np. rozpoczynających naukę w przedszkolu lub szkole. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one pojawić się już wcześniej. Zdarza się, że symptomy tego schorzenia przejawiają już niemowlęta. Specjaliści uznają, że kształtuje się ono w pełni między 6 a 12 rokiem życia dziecka. Pojawiają się wtedy niepokojące zachowania, wpływające zarówno na jego strefę fizyczną, jak i psychiczną.

Warto podkreślić, że choć to nie one je wywołują, na rozwój i przebieg schodzenia duży wpływ mają także problemy w najbliższym środowisku malucha. Kwestie takie, jak np. zaniedbania opiekunów, stosowanie przemocy wobec pociechy lub niestabilna sytuacja rodzinna, wynikająca np. z rozwodu rodziców mogą przyspieszyć ujawnienie się ADHD, a także spowodować nasilenie jego symptomów.

Urwis, czy dziecko z ADHD?

Wielu rodziców zastanawia się, gdzie przebiega granica między niegrzecznym zachowaniem ich pociechy, a takim, które może już oznaczać konieczność udania się do specjalisty. Analizę taką warto przeprowadzić, jak tylko nabierze się jakichkolwiek podejrzeń, że postępowanie malucha może nie wynikać z błędów wychowawczych, zmęczenia lub kiepskiego samopoczucia.

Ważnym aspektem w tej sprawie jest stałość nieakceptowalnych lub nietypowych postaw przyjmowanych przez dziecko. Jeśli wszelkie próby podejmowane przez opiekunów kończą się fiaskiem, niezależnie od stosowanych metod i wytaczanych w rozmowach argumentów, warto udać się na konsultację do osoby zajmującej się pracą z osobami cierpiącymi na ADHD. Pomoc rodzicom, którzy zmagają się z takim problemem, świadczy m.in. nasze Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi z placówką zlokalizowaną przy ul. Jana Piltza 44/40 w Krakowie.

Wczesna diagnoza ADHD 

Nie każde złe zachowanie musi być objawem choroby. Często wynika ono z problemów pociechy, z których jego rodzice nie zdają sobie po prostu sprawy. Ocena, która z tych sytuacji ma miejsce w danym przypadku, bywa jednak trudna lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia dla osoby niezaznajomionej ze specyfiką opisywanej przez nas przypadłości. Dlatego już w przy pierwszych podejrzeniach, że zachowanie malucha może być objawem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, warto zgłosić się do placówki takiej, jak Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi.

Profesjonalna pomoc ekspertów od lat zajmujących się nieletnimi cierpiącymi na ADHD jest kluczowa do tego, aby potwierdzić lub wykluczyć jego występowanie. Wcześnie postawiona diagnoza i upewnienie się, które symptomy schorzenia są najbardziej nasilone, pozwalają na dobranie odpowiednich metod wsparcia psychologicznego. Ich określenie odbywa się przy pomocy szeregu testów i badań oraz uważnej obserwacji zachowania malucha.

Jak rozpoznać nadpobudliwość ruchową u dziecka?

Jakie zachowania powinny wzbudzić niepokój rodziców odnośnie do zachowania pociechy? Symptomy ADHD można podzielić na te, które dotyczą strefy fizycznej i psychicznej. W przypadku każdego kilkulatka mogą one pojawić się w różnym stopniu, dlatego rozpoznanie tego schorzenia musi zostać przeprowadzone przez eksperta, przy pomocy sprawdzonych, profesjonalnych testów i padań psychologicznych. Pierwszą grupą objawów są zaburzenia koncentracji uwagi. Ujawniają się one m.in. poprzez:

 • popełnianie wielu błędów w zadaniach domowych i podczas sprawdzianów (ważne jest ustalenie, że wynikają one z braku uwagi, a nie umiejętności),
 • problemy w skupieniu się na wykonywanej czynności – częste rozpraszanie się,
 • nieprzestrzeganie instrukcji, niewykonywanie poleceń przez dziecko,
 • nieumiejętność organizacji pracy własnej, unikanie czynności uznawanych za trudne, np. odrabiania pracy domowej,
 • notoryczne zapominanie nawet o prozaicznych sprawach,
 • bardzo częste psucie lub gubienie rzeczy.

Kolejną kategorią objawów ADHD jest nadpobudliwość ruchowa. Jej symptomami są:

 • nadmierne, często nieskoordynowane ruchy rękami i nogami,
 • nieumiejętność pozostania w jednym miejscu przez dłuższy czas,
 • głośne zachowanie nawet w sytuacjach, w których nie powinno mieć ono miejsca,
 • częste wtrącanie się do rozmów innych, wyrywanie zabawek, niezwracanie uwagi np. na kolejkę,
 • stałe występowanie bardzo wysokiego poziomu energii u malucha,
 • bardzo duża potrzeba spędzania czasu aktywnie, brak umiejętności biernego odpoczynku,
 • impulsywność, niecierpliwość,
 • wchodzenie w częste konfrontacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi z błahych powodów,
 • nadmierne reagowanie na sytuacje konfliktowe objawiające się agresywnym zachowaniem, np. popychaniem lub stosowaniem wyzwisk.

ADHD - diagnoza i terapia

Dobór odpowiedniej terapii po diagnozie ADHD

W naszym centrum, do pomocy osobom, u których stwierdzimy występowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, wykorzystujemy metodę dr Roberta Melillo. Technika twórcy Brain Balance Centers jest stosowana w ponad 130 ośrodkach udzielających pomocy między innymi dzieciom z ADHD, zlokalizowanych przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym krokiem do postawienia rozpoznania, jest wypełnienie przez rodziców formularza stworzonego przez pomysłodawcę tej techniki. Następnie na bazie uzyskanych informacji przeprowadzamy testy funkcjonalne, które pozwalają nam dokładnie określić, gdzie leży przyczyna problemów. Uzyskane wyniki dają nam jasny obraz sytuacji, a to pozwala na dobór odpowiedniej terapii dla dzieci zmagających się z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Co ważne celem, jaki przyświeca Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi w Krakowie, nie jest uczenie rodziców, jak radzić sobie z rozbrykaną pociechą. Naszym zadaniem jest natomiast przeprowadzenie kompleksowej terapii, która pozwoli dziecku cierpiącemu na ADHD na prawidłowe funkcjonowanie, poprzez opanowanie lub wyeliminowanie uciążliwych symptomów tej przypadłości. Po jego wypełnieniu nawet kilkulatek jest w stanie skupić się na wykonywanej czynności bez ciągłego odrywania uwagi, którego przejawami są np. nieuzasadnione wstawanie i nieustanne wiercenie się.

Leczenie ADHD u dzieci

Często zdarza się, że rodzice obawiają się wizyty u specjalisty, wmawiając sobie, że problemy ich pociechy miną z wiekiem lub poradzą sobie z nimi sami. Zdiagnozowanie u ich malucha ADHD odbierają natomiast jako pewnego rodzaju wyrok. Tymczasem jak najszybsze rozpoznanie schorzenia i wdrożenie odpowiednich metod radzenia sobie z jego symptomami pozwala na znaczne złagodzenie, a nawet wyeliminowanie wielu problemów w postępowaniu zmagającego się z nim kilkulatka lub nastolatka. Tylko w ten sposób można uniknąć jego długofalowych, negatywnych skutków.

Nieleczony zespół nadpobudliwości ruchowej może wywoływać szereg bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak np. duże problemy w nauce, niestabilność emocjonalna, której efektem jest odstawanie od grupy rówieśniczej, obniżenie samooceny dziecka, podejmowanie ryzykownych decyzji lub w dalszej perspektywie nawet wchodzenie w konflikt z prawem. Tymczasem zastosowanie odpowiedniej terapii pozwala na wprowadzenie pozytywnych zmian w zachowaniu kilkulatka lub nastolatka. Dzięki niej osoba cierpiąca na ADHD może zyskać zdrowy obraz samego siebie, nauczyć się technik radzenia sobie z impulsywnymi zachowaniami i krytyką, sposobów na utrzymanie koncentracji przez dłuższy czas. Podczas terapii wsparcie otrzymują też rodzice dziecka, którzy mogą dowiedzieć się jak na co dzień wspierać swoją pociechę w walce z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Zapraszamy do kontaktu

Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi w Krakowie to miejsce stworzone przez Agnieszkę Krynicką. Powstało ono po to, aby pomagać młodym osobom dotkniętym różnego rodzaju problemami natury psychicznej. Nasi pracownicy podejmują się pracy z maluchami ze zdiagnozowaną dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią, ADD, ADHD i wielu innymi przypadłościami. Do placówki zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Jana Piltza 44/40 mogą się zgłosić także rodzice pociech, bez rozpoznania tego typu.

Kontakt ze specjalistą może być wartościowy także dla opiekunów dzieci, którzy dostrzegają problemy w nauce swojej pociechy np. z czytaniem, pisaniem lub liczeniem i szukają sposobu, aby jej z nimi pomóc. Na wizytę ze współpracującymi z nami osobami można umówić się, dzwoniąc pod numer telefonu 605 243 316 lub mailowo, pod adresem akrynicka@problemyszkolne.pl. Pracownicy centrum chętnie udzielą Państwu informacji m.in. na temat zakresu świadczonych usług, a także dostępnych terminów wizyt.