Terapia zaburzeń integracji sensorycznej - Kraków

Prowadzona przez nas terapia integracji sensorycznej nie przypomina typowych zajęć dostępnych w Polsce. Nie mamy hamaków, klocków ani podwieszanych huśtawek. Nie znaczy to jednak, że dziecko będzie się u nas nudzić. W Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi w Krakowie dla wszystkich dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej dobieramy ukierunkowany zestaw ćwiczeń fizycznych oraz stymulujemy obszary mózgu, które zajmują się przetwarzaniem wrażeń zmysłowych, tak by funkcjonowały one prawidłowo.

Zaburzenia integracji sensorycznej w Krakowie

Oferowana terapia jest efektem długich poszukiwań najskuteczniejszych działań, które pomagają uczniom mającym problemy w nauce wynikające z braku spójności w funkcjonowaniu wybranych obszarów organizmu. Opieka specjalistów nad dziećmi z takimi trudnościami jest bardzo ważna – w szczególności wtedy, gdy występują zaburzenia integracji sensorycznej. Mogą one przebiegać w innym tempie u każdego dziecka i przybierać różne formy (np. problemów z utrzymaniem równowagi, nadwrażliwości węchowej lub słuchowej). W naszym Centrum potrafimy diagnozować występujące deficyty i wspierać najmłodszych w przezwyciężeniu ich problemów. Stosujemy sprawdzone działania, które pomagają naszym podopiecznym w sprostaniu wyzwaniom współczesnej szkoły. Zapraszamy do kontaktu!

zaburzania integracji sensorycznej - Kraków