Dysgrafia - diagnoza i terapia Kraków

Problemy z pisaniem u najmłodszych nie zawsze wynikają z braku zdolności manualnych czy niechęci, ale mogą być konsekwencją niektórych zaburzeń rozwojowych. . Dysgrafia przejawia się w niewyraźnym albo nieczytelnym piśmie. Terapia polega na dopasowaniu odpowiednich ćwiczeń oraz zadań. Terapia dysgrafii w placówce w Krakowie opiera się na nowoczesnych metodach, które są opracowane przez najlepszych specjalistów i zostają przystosowane indywidualnie do każdego dziecka.

terapia dysgrafii u dzieci