ADHD - diagnoza i terapia Kraków

Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi, czyli tak zwane ADHD, objawia się brakiem koncentracji, nadmierną ruchliwością, impulsywnością, a nawet wybuchami złości i agresji. Bardzo ważne jest jak najszybsze prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i zastosowanie odpowiedniej terapii. Nasze Centrum Terapii Dzieci z Problemami Szkolnymi w Krakowie prowadzi zajęcia dla wszystkich dzieci, które zmagają się z tym problemem. Zależy nam, żeby postawiona diagnoza i stosowana terapia były dobrane skutecznie. Stosujemy metodę dr Roberta Melillo, twórcy Brain Balance Centers, ponad 130 ośrodków w Stanach Zjednoczonych, które pomagają między innymi dzieciom z ADHD. Teraz jego metoda jest dostępna w Krakowie. Najwspanialszą jej cechą jest jej wysoka skuteczność. Naszym celem nie jest uczenie rodziców, jakie stosować taktyki, by radzić sobie z rozbrykaną pociechą, my stosujemy terapię, dzięki której dziecko będzie umiało skupić się na zleconym zadaniu bez ciągłego wstawania i wiercenia.

Dobór terapii dzięki diagnozie ADHD

Aby postawić prawidłową diagnozę prosimy rodziców o wypełnienie formularza, stworzonego przez doktora Roberta Melillo oraz przeprowadzamy szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają nam stwierdzić, gdzie leży przyczyna problemów. To pozwala na dobór odpowiedniej terapii dla dzieci z ADHD.

ADHD - diagnoza i terapia